Liszka, Piotr. 2019. „Dogmat chalcedoński Syntezą wcześniejszych Formuł Dogmatycznych i punktem Odniesienia przyszłych”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 24 (2):55-71. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.55-71.