Rosik, Mariusz. 2019. „Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium Historyczno-porównawcze, Mińsk: «Pro Christo», 2017, Ss. 412”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 25 (1):210-12. https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.210-212.