Giemza, Bogdan. 2019. „Sprawozdanie Z I Kongresu Teologii Praktycznej Pt. «Polska Krajem misyjnym?», Warszawa, 19–21 września 2016”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 24 (2):239-41. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.239-241.