Sambora, Dariusz. 2019. „Druga I Trzecia Zapowiedź Męki I Zmartwychwstania Jezusa W ujęciu Łukaszowym”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):73-93. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.73-93.