Kogut, Mieczysław. 2020. „Starania wrocławskiego Biskupa Tomasza I O rozwój Kultu św. Stanisława Na Śląsku”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):295-314. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.295-314.