Kurzydło, Dariusz. 2020. „Lecture: What Is Missing in Contemporary Sacramental Ministry? Pope Francis’ Option”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):351-62. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.351-362.