Ostański, Piotr. 2019. „Języki używane Przez Jezusa Na Tle Sytuacji językowej W Rzymskiej Palestynie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):45-74. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.45-74.