Pilarczyk, Krzysztof. 2019. „Wokół Problemu Datacji Dziejów Apostolskich”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):75-94. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.75-94.