Wróbel, Mirosław. 2019. „Ukrzyżowany Mesjasz”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):117-25. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.117-125.