Müller, Gerhard Ludwig. 2019. „Teologia Jako Nauka”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):7-18. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.7-18.