Jarosiewicz, Andrzej. 2019. „Walter Kardynał Kasper I Jego Eklezjologiczny Prymat miłosierdzia. Miłosierdzie W wolności, odpowiedzialności I sprawiedliwości”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):127-48. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.127-148.