Liszka, Piotr. 2019. „Emanacje wewnętrzne Boga Trójjedynego (proballein)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):181-92. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.181-192.