Jerzak, Norbert. 2019. „Rola Jana Muskaty, Archidiakona łęczyckiego, W Wielkim Sporze Biskupa Tomasza II Z Henrykiem IV Probusem”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):203-16. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.203-216.