Stasiak, Sławomir. 2019. „Janusz Wilk, Charakterystyka I Zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium Biblijno-Pragmatyczne (Studia I Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2):336-38. https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.336-338.