Barwig, Regis Norbert. 2019. „Recenzja: Bp Andrzej F. Dziuba, Służyć życiu, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012 Ss. 344”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):247-51. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.247-251.