Kowalczyk, Dariusz. 2020. „Znaczenie kościelnych Uczelni wyższych Dla Kościoła I świata Nauki”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):45-60. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.45-60.