Jezierska, Ewa. 2020. „«Czemu Bojaźliwi jesteście? Jakże Wam Brak wiary?» (Mk 4,40). W Roku Wiary Pytamy O Naszą Wiarę”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (2):21-28. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.21-28.