Broszkowski, Krzysztof. 2020. „Jedność Parafii a Celebracja Eucharystii W małych wspólnotach Parafialnych W świetle Najnowszych dokumentów Kościoła”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (2):139-54. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.139-154.