Jerzak, Norbert. 2020. „Starania wrocławskiego Kościoła O Uzyskanie Swobody Gospodarczej I sądowej Na Swych Dobrach W I poł. XIII Wieku – Umowa Z 1249 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (2):213-30. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.213-230.