Kubiś, Adam. 2020. „Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (2):231-40. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.231-240.