Rusecki, Marian. 2020. „Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):33-42. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.33-42.