Froniewski, Jacek. 2020. „Specyfika Sakramentu Namaszczenia Chorych W Kościołach Orientalnych”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):55-68. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.55-68.