Sroczyński, Piotr. 2020. „Katecheta Przewodnikiem Katechizowanych”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):109-18. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.109-118.