Piela, Michał. 2020. „Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – Zmaganie Się Kard. A. Bertrama Z Organizacjami Wrogimi chrześcijaństwu W Okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):149-66. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.149-166.