Laszczyńska-Fankanowska, Krystyna. 2020. „«Dobro Cenię We Wszystkich, Nawet W sobie». Norwidowe ujęcie Dobra”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):167-86. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.167-186.