Mrzygłód, Piotr. 2020. „Mikołaja Bierdiajewa Apoteoza Bezgranicznej wolności”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):205-24. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.205-224.