Nowicki, Andrzej. 2020. „Ks. Jerzy Cuda, Człowiek Dowodem Istnienia Boga? Studio Noa, Katowice 2010”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):230-32. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.230-232.