Laszczyńska-Fankanowska, Krystyna. 2020. „Roman Słupek SDS, Kto Wierzy, Nigdy Nie Jest Sam. Wiara, Kościół I wierzący Inaczej W myśli Benedykta XVI, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (1):253-56. https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.253-256.