Pagacz, Małgorzata. 2020. Życie Konsekrowane Wobec Relatywizmu W świetle Nauczania Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2), 135-56. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.135-156.