Jezierska, Ewa. 2020. „Kościół – Domem chrześcijan”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2):35-43. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.35-43.