Adamczyk, Dariusz. 2020. „Oczyszczenie Ludu Bożego Z grzechów W świetle Listu Do Hebrajczyków”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2):45-56. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.45-56.