Hołubowicz, Rafał. 2020. „Sakrament Chrztu świętego W świetle Ustawodawstwa Katolickich Kościołów Wscho- Dnich Zawartego W Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2):99-119. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.99-119.