Sroczyński, Piotr. 2020. „Terapeutyczny Wymiar Muzyki W Katechezie Szkolnej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2):121-29. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.121-129.