Laszczyńska-Fankanowska, Krystyna. 2020. „Trzy odsłony Antropologicznej myśli C.K. Norwida”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2):169-76. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.169-176.