Jezierska, Ewa. 2020. „ Lublin 22 Marca 2012 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2):183-84. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.183-184.