Wołyniec, Włodzimierz. 2020. „Teologia Soboru Nicejskiego W świetle Listu Euzebiusza Z Cezarei Do Swego Kościoła”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (1):39-52. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.39-52.