Mrzygłód, Piotr. 2020. „Dusza I ciało Jako Integralne składowe Ludzkiego Bytu. Stanowisko Metafizyki Realistycznej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (1):177-96. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.177-196.