Jezierska, Ewa. 2020. „VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (1):207-8. https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.207-208.