Nowicki, Andrzej. 2020. „Służyć Sprawie Zawierzenia Mądrości”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (2):5-6. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.5-6.