Mrzygłód, Piotr. 2020. „Absurd Jako Naczelna Kategoria Interpretacyjna W Egzystencjalnym Irracjonalizmie Lwa Szestowa”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (2):165-83. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.165-183.