Mrzygłód, Piotr. 2020. „Stanisław Kowalczyk, Nurty Personalizmu. Od Augustyna Do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, Ss. 246”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (2):222-24. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.222-224.