Giemza, Bogdan. 2020. „Czesław Parzyszek SAC, Nowa Ewangelizacja – Drogą Kościoła Do Nadziei. Refleksje W Oparciu O Nauczanie Jana Pawła II, (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 10), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2010, Ss. 502”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (2):242-45. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.242-245.