Tupikowski, Jerzy. 2020. „Tadeusz Szubka, Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, Ss. 258”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (2):248-50. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.248-250.