Kubiś, Adam. 2020. „Biskup Karol Wojtyła, Wikariusz Kapitulny Archidiecezji Krakowskiej a Nowy Etap dziejów Wydziału Teologicznego W Krakowie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (1):37-51. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.37-51.