Wołyniec, Włodzimierz. 2020. „Aktualność Trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (1):91-104. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.91-104.