Zawada, Sławomir. 2020. „Wartość życia Ludzkiego Wobec współczesnych zagrożeń «kultury śmierci»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19 (1):137-48. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.137-148.