Wojtczak, Adam. 2020. „Rozwój Nauki I Kultu «Matki Bożej Opatrzności»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (2):75-97. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.75-97.