Orłowski, Tomasz. 2020. „Testament Biologiczny. Jaki Samodeterminizm Mamy Na myśli?”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (2):99-112. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.99-112.