Szczych, Jan. 2020. „Sanktuaria Kościoła Lwowskiego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (2):169-95. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.169-195.