Tupikowski, Jerzy. 2020. „Metafizyczna «natura» Bytu Matematycznego. Uwagi wstępne”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (2):213-21. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.213-221.